Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Υπάρχει κανείς αρμόδιος να απαντήσει!

Αλήθεια τι θα γίνει με τον σύλλογο όνων (ω συγγνώμη), αραβικών ίππων ήθελα να πω, στους Ντερέδες;
Υπάρχει κάτι νεώτερο;
Θα γίνει και σχολή ιππασίας;
Τα άλογα φτάνουν να καλύψουν τις τυχόν αυξημένες ανάγκες;
Θα προβεί ο σύλλογος στην αγορά κατάλληλα εκπαιδευμένου αλόγου;
Είναι αλήθεια ότι πρώην αντιδήμαρχος ετοιμάζεται για ειδική αποστολή σε Αραβική χώρα;
Η περιοχή είναι όντως κοινοτική έκταση;
Θα γίνει και πρόσληψη μονίμου αυλικού; ω συγγνώμη και πάλι, σταυλικού ήθελα να πω.


«ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ» (Άνεργος Παρακαλαμιώτης)