Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου


Πού να απευθυνθώ για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;         

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.
Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και Φωτοαντίγραφο 
Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ.
Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 12* Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).
Ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο,για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια).
*Η αξία του διπλοτύπου κάθε έτους, για τα οποία είναι  αθεώρητη η άδεια καθορίζεται, από το άρθρο 17 του Ν.3888/2010  (αφορά τέλη κυκλοφορίας)

* Η ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου γίνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και ισχύει για το ημελογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται ή ανανεώνεται.