.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Παράταση 60 ημερών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  δόθηκε παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στον νόμο 4178/2013, περί της "Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".

. Πιο συγκεκριμένα, η νέα προθεσμία λήγει την 23η Σεπτεμβρίου του 2017.