.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ.

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τρίτη   27η  Ιουνίου  2017   και ώρα  20.00  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  ΚΑΛΠΑΚΙ-ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. [ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΚΟΓΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
   
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2017.
2. Έγκριση  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  καλοκαιριού  2017–   ψήφιση πιστώσεων.
3. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων – ψήφιση πίστωσης.
4. Επί αιτήσεως ΕΛ. ΤΕΧ.  ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. για άδεια εγκατάστασης ανεμομετρικού  ιστού στον  Κασιδιάρη. 
5. Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια σωλήνων για  την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου.
6. Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια σωλήνων για  την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Αντλιοστασίου Μονής Σωσίνου.
7. Έγκριση υδροδότησης αγρού εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Δολιανών.
8. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Καστάνιανης.
9. Έγκριση απολογισμού 2016 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
10. Περί καταπάτησης Δημοτικής έκτασης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Β. Βασιλείου & Χ. Σίδέρη στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.
11. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.
12. Αποδοχή επιχορηγήσεων ΣΑΕΠ.
13. Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος.

14. Επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων  εμπορίας πόσιμου ύδατος.