.

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Τέλος στην συλλογή αποδείξεων για το χτίσιμο του αφορολόγητου

Με απόφασή του ο διοικητής της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής,  μπαίνει τέλος στην συλλογή αποδείξεων από τους φορολογούμενους για να χτίσουν το αφορολόγητο.
Στην απόφαση ορίζεται ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι δικαιούνται το αφορολόγητο -μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες- δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να κρατούν τις αποδείξεις. Οι συγκεκριμένες δαπάνες τους που μετρούν στο αφορολόγητο θα μπορούν να επιβεβαιώνονται από την μηνιαία statement των τραπεζών που αφορούν στην κίνηση των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (πχ μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (πχ ελεύθερος επαγγελματίες), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.
Υπενθυμίζεται ότι ελάχιστα ποσά δαπανών με πλαστικό χρήμα που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι για να δικαιούνται το αφορολόγητο είναι τα ακόλουθα:
•10% του ετησίου εισοδήματος, εφόσον αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,
•15% του κλιμακίου εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και

•20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισόδημα.