Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 15 Ιουλίου, ώρα 13:00

Συνεδριάζει την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πωγωνίου. 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Καλπακίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 15η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή & ώρα 13.00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α΄87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Περί τροποποίησης του τίτλου της μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης –
επισκευής του παλαιού πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Κοσμά Δήμου Πωγωνίου.
2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού Ξενώνα & του Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καστάνιανης.
3. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Πωγωνίου & του Ν.Π.Δ.Δ.»
4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 Δήμου Πωγωνίου.
5. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2016 του Δήμου Πωγωνίου.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ