Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Άρτας, Βασίλη Τσίρκα και άλλων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Σημαντική παρέμβαση πραγματοποίησε η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια, στα πλαίσια στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις». Πρόκειται για παρέμβαση που δίνει λύση στο σημαντικό ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με την παράταση προθεσμίας και διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών και αποτελεί συνέχεια της σχετικής ερώτησης και τροπολογίας που είχε καταθέσει ο βουλευτής Άρτας, Βασίλης Τσίρκας, μαζί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την ως άνω τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών. Ειδικότερα, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η ενιαία προθεσμία είναι πλέον δεκατεσσάρων (14) ετών. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται στο νέο νομικό καθεστώς υπολογισμού της ενιαίας προθεσμίας όλοι οι δικαιούχοι αρχικών εγγραφών, ακόμα και στις περιοχές για τις οποίες  συνέτρεξαν μεμονωμένα τα αποτελέσματα από την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών υπό το προηγούμενο καθεστώς.