Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Έξοδος από το δημόσιο για 30.000 εργαζομένους που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1982

Για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» ισχύει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης, µε τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις να ισχύουν σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Είκοσι πέντε ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα εξόδου σε περίπου 30.000 εργαζόμενους που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982.
Μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων επιτρέπουν την «έξοδο» των μισθωτών του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ακόμα και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Θετικές διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το «Έθνος», για τις μητέρες στο δημόσιο και στα περισσότερα Ταμεία, ωστόσο, δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και σε κάποια ταμεία του ΕΤΑΑ.