Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

75 εστίες προσβολής πλατάνων στην ΠΕ Ιωαννίνων

Συνεχίζοντας την προσπάθεια  ενημέρωσης  όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων  για τις ενέργειες πρόληψης και καταπολέμησης  της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους που απειλεί με εξαφάνιση τα φυσικά οικοσυστήματα των πλατάνων η Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενημερωτικό υλικό με στοιχεία για την ασθένεια και οδηγίες για την απολύμανση εργαλείων και μηχανημάτων που αποτελούν και την κύρια αιτία μετάδοσης της.


Το έντυπο ενημερωτικό υλικό απεστάλη προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και προς τις διοικήσεις των συνδικαλιστικών φορέων, των εταιρειών και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση Δημόσιων έργων (ΔΕΗ, εργοληπτικές επιχειρήσεις,  εταιρείες τεχνικών έργων, Επιμελητήρια κ.α.), με την επισήμανση να το κοινοποιήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους  στις υπηρεσίες και τα μέλη τους.


Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, έχουν διαπιστωθεί συνολικά, από το έτος 2010 μέχρι το τέλος του 2013, για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ιωαννίνων, εβδομήντα πέντε (75) εστίες προσβολής και για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κόνιτσας μία (1) εστία προσβολής.
Στην Περιφερειακή Ενότητα  Άρτας, έχουν διαπιστωθεί τέσσερις (4) εστίες προσβολής, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έχουν διαπιστωθεί τρεις (3) εστίες προσβολής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχουν διαπιστωθεί  συνολικά από το έτος 2010 μέχρι το τέλος του 2013, είκοσι τρεις (23) εστίες προσβολής.