Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

43 κτηνοτρόφοι εντάχθηκαν στη δράση για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών

Αφορούν και τις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαυτάρη απόφαση, με την οποία εντάσσονται συνολικά 43 δικαιούχοι στη Δράση 3.1: «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013.
Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης και συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω απόφαση, προέρχονται, μεταξύ άλλων και από τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
Πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης καθορίζεται το 2013, ενώ το συνολικό ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχων των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, για την πρώτη διετία ανέρχεται 724.648 ευρώ.
Πρόκειται για κτηνοτρόφους οι οποίοι εκτρέφουν τις ακόλουθες απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων:
• άλογα Πίνδου,
• άλογα Πηνείας,
• άλογα Θεσσαλίας,
• ελληνική βραχυκερατική φυλή αγελάδας,
• ελληνικός βούβαλος,
• καλαρρύτικο πρόβατο
• ελληνικός χοίρος
Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.