Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Παράταση για τους χρήστες σημείων υδροληψίας για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι με την Αριθ. οικ. 145893/2014 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1212/Β’/13-05-2014) δόθηκε παράταση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 προκειμένου οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας να υποβάλουν αίτηση, μέσω του Δήμου, για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) που είναι υποχρεωτική. 
(Πληρ. Μποζιάρη Μ., τηλ. 26533 60111)

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ