Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014, ώρα 20:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852/2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  Τετάρτη    Ιουνίου  2014   και ώρα  20:00.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  KAΛΠΑΚΙ  και στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου  [Κεντρικό Δημαρχείο].

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τρόπος χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων έτους 2014.
2. Έγκριση αναγκαίων αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2014.
3. Αποδοχή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για δράσεις πυροπροστασίας και κατανομή.
4. Επί αιτήσεων δημοτών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ