Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου, την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «Συντήρηση αντλιοστασίων Δήμου» του Δήμου Πωγωνίου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (23%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πωγωνίου στο  Καλπάκι (κεντρικό Δημαρχείο) στις 22-05-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που ανέρχεται στο πόσο των 1.200,00 ευρώ.
Ο ανάδοχος θα εκτελεί μέχρι τέλος του έτους με δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες επισκευής – συντήρησης όλων των αντλιοστασίων του Δήμου Πωγωνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημοπράτησης μέχρι το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού είτε από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πωγωνίου στο Καλπάκι - κεντρικό Δημαρχείο (πληρ. κ. Μ. Μποζιάρη, τηλ. 26533 60111) είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pogoni.gr ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ