Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Έχεις e-mail από την Εφορία ... με απειλές για κατασχέσεις

Ηλεκτρονικά μηνύματα σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου αποστέλλει τις τελευταίες ημέρες η Εφορία καλώντας τους εντός 15 ημερών να διευθετήσουν το θέμα, αλλιώς πέραν των προσαυξήσεων και του φορολογικού μπλόκου στις συναλλαγές τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Μαζικά φεύγουν από τις εφορίες διαταγές πληρωμών σε τράπεζες και λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων για παρακράτηση από τις καταθέσεις και τη μισθοδοσία των εργαζομένων του ποσού της οφειλής από κάθε είδους φόρο, τελών ακόμα και από κλήσεις της τροχαίας.
Με τα e-mail, σύμφωνα με το «Έθνος», που είναι ονομαστικά και αρχίζουν με την ευγενική προσφώνηση «Αγαπητέ κύριε ή κυρία», ενημερώνεται ο φορολογούμενος ότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σε συγκεκριμένη ημερομηνία διαπιστώθηκε ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δόσεις οφειλών βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και καλείται εντός 15 ημερών να προβεί στην τακτοποίηση της παραπάνω εκκρεμότητας.
Επίσης αναφέρεται ότι για τις συγκεκριμένες οφειλές του φορολογούμενου για τις οποίες του έχει ήδη αποσταλεί ατομική ειδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per2010/index.jsp

προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση για το είδος, το ποσό και τη ΔΟΥ στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η βεβαίωση.
Και το ηλεκτρονικό μήνυμα συνεχίζει με τη γνωστοποίηση στον φορολογούμενο ότι η μη συμμόρφωση ως προς την παραπάνω υποχρέωση επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και λοιπών νομοθετημάτων, οι κυριότερες τωνοποίων είναι:
•Προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
•μη χορήγηση ΑΦΕ (Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας)
•μη δυνατότητα θεώρησης Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
•λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων (π.χ. κατάσχεση ακινήτων, μισθού, ενοικίων κ.λπ.).
Και το μήνυμα καταλήγει:
«Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε άμεσα στη ΔΟΥ όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές σας, ή σε οποιαδήποτε άλλη ΔΟΥ σάς διευκολύνει.
Σε περίπτωση που έχετε τακτοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, παρακαλούμε να αγνοήσετε την παρούσα επιστολή.
Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνσή μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση: For_sym@gsis.gov.gr
«Κάτω από τις γραμμές» υπάρχει και σημείωση για τον φορολογούμενο με ποιο τρόπο θα βεβαιωθεί ότι το μήνυμα δεν είναι πλαστό ή φάρσα με την εξής επισήμανση «Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username).
Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε, μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο».
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών οι κλήσεις για κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων θα αποσταλούν σε όλους όσοι εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις οφειλές τους, καθώς οι οδηγίες προς τις εφορίες είναι να ενεργοποιήσουν ολόκληρο το οπλοστάσιο των κυρώσεων και να μην επιδείξουν καμία ανοχή.
Μάλιστα οι εντολές του υπουργείου Οικονομικών για μικρού ύψους οφειλές είναι να επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, καταθέσεων κ.ά.) αντί της κατάσχεσης ακινήτων.

ΠΗΓΗ: www.imerisia.gr