Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Την  Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: Eπικύρωση αποφάσεων 5ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
1.Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο 1ο Φεστιβάλ Τουρισμού & Παράδοσηςστην Αθήνα, στο Ζάππειο, το διάστημα 22-24/6/2012. (Εισήγηση : Δ/νση ΔιάΒίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού).
2.Τροποποίηση της από 21-6-2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΙΓΜΕ, ως προς το άρθρο 6, για την εκτέλεση του έργου : «Μελέτη κατολισθήσεων στα Δ.Δ. Μουζακαίων, Δαφνούλας και Μάζια του Δήμου Ιωαννιτών». (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).


3.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης ( ΕΚΒΑΑ ), πρώην ΙΓΜΕ, για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών πληγέντων οικισμών από κατολισθήσεις περιόδου 2010 σε περιοχές του Ν. Ιωαννίνων» και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. (Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).
4.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π. Ε. Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροδότηση Δεξαμενής - Αντλιοστασίου Τ.Κ. Κρυόβρυσης» και ορισμός μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την Π. Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
(Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).
5.Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων), την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή επιχορηγούμενου από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. προγράμματος συνεργασίας, από 1-7-2012 έως 31-12-2012 και τον ορισμό μελών με τους αναπληρωτές τους, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.(Εισήγηση Δ/νση Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου).
6.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση βιοτεχνίας ανακύκλωσης πλαστικών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη ΒΙ. ΠΕ. Πρέβεζας» Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ε. Π. Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
7.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τ. Κ. Ράχης με την επαρχιακή οδό Άρτας - Σαλαώρας στο Δήμο Αρταίων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Αρταίων –Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
8.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά εκμετάλλευση νέου λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση «Μύλοι» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνης Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
9.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία των Πηγών Λούρου, του Δήμου Δωδώνης, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Δωδώνης. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 10.Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 24.000 πτηνά πάχυνσης σε 31.000 πτηνά (εξαίρεση από κατεδάφιση), με υδρογεώτρηση, η οποία λειτουργεί στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Αιμίλιος Μαμακής. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).