Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

ΛΙΜΝΗ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣΛΙΜΝΗ ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ
Η λίμνη Ζαραβίνα ή Νεζερός ή Νιζερός ή λίμνη Δελβινακίου, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά το χωριό Καλπάκι, στο δρόμο που οδηγεί στην Κακαβιά και το Δελβινάκι. Η λίμνη, τροφοδοτείται με νερό από επιφανειακές πηγές, από υπολίμνιες πηγές και με το νερό της βροχής. Οι επιφανειακές πηγές που βρίσκονται πέρα από τους καλαμιώνες της λίμνης και μέσα στις περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται οικολογικά, ως υγρά λιβάδια και οι οποίες τροφοδοτούν τη λίμνη και στην συνέχεια τον ποταμό Νεζερό. Για να αξιοποιηθούν τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης Ζαραβίνας, κατασκευάστηκε τσιμέντινο φράγμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της από το οποίο αρδεύονται αρκετά στρέμματα γεωργικής γης στον κάμπο της Σιταριάς, της Κοινότητας Λίμνης και του Κρυονερίου. Το υπάρχον αρδευτικό φράγμα βρίσκεται στη φυσική έξοδο της λίμνης Ζαραβίνας, ακολουθεί ο ποταμό Νιζερός ή Νεζερός, μέσω της Λιμπούσδας και στην συνέχεια του Γορμού ενώνεται με τον ποταμό Καλαμά. Επομένως, η λίμνη Ζαραβίνα, ο ποταμός Νεζερός ή Νιζερός, ο ποταμός Λιμπούσδα, ο ποταμός Γορμός ανήκουν στην ίδια υδρολογική ενότητα, στο ίδιο ποτάμιο σύστημα δηλαδή του ποταμού Καλαμά και είναι παραπόταμοί του. Η λίμνη Ζαραβίνα, έχει πάνω από 30 μέτρα βάθος και κατατάσσεται πέμπτη στη σειρά των βαθύτερων φυσικών ελληνικών λιμνών μετά την Τριχωνίδα, το Ζηρό, τη Βεγορίτιδα και την Αμβρακία. Η λίμνη έχει ένα πλούσιο οικοσύστημα και φιλοξενεί πολλά είδη φυτών, ψαριών και ζώων, μεταξύ των οποίων και η βίδρα, υδρόβιο θηλαστικό υπό εξαφάνιση. Η λίμνη προστατεύεται από το δίκτυο «Natura 2000» καθώς αποτελεί σημαντικό υγροβιότοπο για την περιοχή.