Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Πολιτιστικός Σύλλογος Μαζαρακίου: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.


Το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου  Μαζαρακίου συγκροτήθηκε σε σώμα. 
Πρόεδρος: Ειρήνη Κόκκινου
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Μπάκου
Ταμίας: Τζένη Μπουρατζή
Γενικός γραμματέας: Γιάννης Καγιάς
Έφορος: Δημήτρης Τσίτος

Αναπληρωματικά μέλη:
Σταυρούλα Καγιά και Στέφανος Γιώτης