Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Πολιτιστικός Σύλλογος Δολιανών « Ο Γεννάδιος»: “Γιορτή της γυναίκας” την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στο Κοινοτικό Κατάστημα Δολιανών