.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση για το «μεγάλο δακτύλιο» της πόλης των Ιωαννίνων


Η ολοκλήρωση του «μεγάλου δακτυλίου» της πόλης των Ιωαννίνων, έχει προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθεί από το «Ε.Π. Ήπειρος 2013-2020», εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, που προωθούνται αποκλειστικά και μόνο από το Δήμο Ιωαννιτών.
Κατά συνέπεια δεν γίνεται κατανοητή η αναφορά του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ιωαννίνων κατά της Περιφέρειας Ηπείρου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η εν λόγω Μελέτη συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης στη συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 κατά την οποία, ενώ υπήρξε ομόφωνη θετική γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της, τέθηκαν σαφείς και συγκεκριμένοι όροι, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συνεδρίασης και συζήτησης του θέματος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν είχαν εκφραστεί αντιρρήσεις από άλλες υπηρεσίες, ούτε βεβαίως και υπήρξε εκπροσώπηση του Συλλόγου Περιβάλλοντος,  ο οποίος θα μπορούσε έγκαιρα να καταθέσει τις παρατηρήσεις του.  Σε κάθε περίπτωση  αδειοδοτούσα Αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, που έχει βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτωπη με παρόμοιες καταστάσεις, έχει αποδεχθεί ήδη την πρόσκληση του Δήμου Ιωαννιτών προκειμένου να γίνει συνάντηση με τον Υπουργό   Περιβάλλοντος.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr