.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Κακαβιά Πωγωνίου: Αλβανός υπήκοος, «ξέχασε» να δηλώσει 55.000 ευρώ


Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε Αλβανός υπήκοος, ο οποίος αποπειράθηκε να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος προς την Αλβανία, μεταφέροντας 55.000 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή.
Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ήτοι το 25% του ανωτέρω ποσού.