.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 15 Μαΐου, ώρα 12.30 το μεσημέρι


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 12.30 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. «Υποβολή τεχνικού προγράμματος έτους 2018 για έγκριση αυτού και εγγραφή των έργων στον προϋπολογισμό έτους 2018 του κληροδοτήματος «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ».
2. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «ΑΓ. ΚΟΣΜΑ».
3. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ».
4. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ».
5. Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ».
6. Περί έγκρισης έκδοσης και όρων πρόσκλησης χορήγησης υποτροφίας σε πτυχιούχους
νομικών ή πολιτικών επιστημών δημοτών Δελβινακίου από το κληροδότημα «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ» Τ.Κ. Δελβινακίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
7. «Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ».
8. «Περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ».
9. Προέλεγχος έκθεσης 4ου τριμήνου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
10. Προέλεγχος έκθεσης 1ου τριμήνου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 Δήμου Πωγωνίου.
11. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση του κ. Ραμαντζά Σπυρίδωνα για συμβιβασμό επί της από ΑΓ96/19-12-2014 αγωγής του.
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με αίτηση του κ. Γεωργίου Αναστασίου για συμβιβασμό επί της από ΑΓ97/19-12-2014 αγωγής του.
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 20-3-18 ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση με ενωμένη παρεμπίπτουσα αγωγή.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ