.

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Και οι αγρότες στη ρύθμιση των 120 δόσεωνΧρέη προς τον ΟΓΑ ή την Εφορία, ΦΠΑ, αλλά και ληξιπρόθεσμα δάνεια σε τράπεζες

Από την ερχόμενη εβδομάδα και μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μπορούν να ρυθμίζουν  τα χρέη τους και οι αγρότες καθώς ανοίγει και για αυτούς η σχετική εφαρμογή.
Χρέη προς την Εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ, χρέη προς ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές αλλά και ληξιπρόθεσμα δάνεια σε τράπεζες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση και συγκεκριμένα προς τις πρώην Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, FBB, Probank, Proton Bank, θα μπορούν να αποπληρωθούν σε έως και 120 δόσεις.
Σύμφωνα με τα «Νέα», από τις ρυθμίσεις θα εξαιρούνται οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση που μπορούν να εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές επιχειρήσεων.


Δικαίωμα ένταξης δεν θα έχουν και οι αγρότες με υψηλά εισοδήματα, για τη διασταύρωση των οποίων θα πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος.
Οι ρυθμίσεις οφειλών θα αφορούν:
- 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων.
- Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων Δημοσίου, βάσει ακίνητης περιουσίας.
- Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος αφού ληφθούν υπόψη εύλογες δαπάνες διαβίωσης.