Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΟΓΑ Ηπείρου: Αλλαγή στο ωράριο (9:00 έως 14:00) της εξυπηρέτησης των πολιτών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών με την Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Ηπείρου και δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του ΟΓΑ έχουν μεταφερθεί από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ ενημερώνουμε ότι:
1. H Περιφερειακή Διεύθυνση ΟΓΑ Ηπείρου δέχεται το κοινό όλες τις εργάσιμες μέρες από ώρα 09:00 έως 14:00.
2. Οι αρμοδιότητες αφορούν στα αντικείμενα: α) Οικογενειακά Επιδόματα και β) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και ενημέρωση για  θέματα σχετικά με Οικογενειακά Επιδόματα και Ανασφαλίστων Υπερηλίκων μπορούν να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
● Οικογενειακά επιδόματα (Α21)
-Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2651370840, 09:00-14:00 Γραμματεία/πληροφορίες
2651370830, Προϊστάμενος
● Ανασφάλιστοι Υπερήλικες
-Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2651370840, 09:00-14:00 Γραμματεία/πληροφορίες
2651370814, Προϊστάμενος
2651370808,  Προϊστ. Διεύθυνσης
Τα οποία υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr
4. Σε ότι αφορά σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα που έχουν μεταφερθεί από τον ΟΓΑ από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
Ασφάλιση, εισφορές, μητρώο, έξoδα κηδείας: 26513-70821   ώρα 9:00-14:00
Συντάξεις, μητρότητα, πρωτόκολλο: 26513-70815   ώρα 9:00-14:00
Προϊστάμενος 26513-70810
Ώρες κοινού Γραμματεία/πληροφορίες
Καθημερινά ώρα 9:00-14:00
Επίσης, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα  (www.efka.gov.gr ) ή να επικοινωνούν  στο τηλεφωνικό κέντρο ΕΦΚΑ Αγροτών  το 213.15.19.100 – 200