.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Ντερέδες"

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Ντερεδες" για την εγκατάσταση και λειτουργία κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος κ.λπ. κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι στις 21/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.