.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Περιφέρεια Ηπείρου: Ημερίδα με θέμα «Νέοι Αγρότες-Υποδομές στα ορεινά βοσκοτόπια», την Τετάρτη 9 Αυγούστου, ώρα 10:30 π.μ. στο Μέτσοβο