.

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Ακύρωση δημοπρασίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου ανακοινώνει ότι:

Σύμφωνα με την αρ.105/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω26ΕΩ1Ω-ΦΣΦ), ακυρώνεται η δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Ντερέδες για την εγκατάσταση και λειτουργία κινητού παρασκευαστηρίου σκυροδέματος κλπ κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στις 21/08/2017.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ