.

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Στη Ρεπετίστα με τους συγχωριανούς στο καινούργιο πολιτιστικό κέντρο τους (ΜΕΛΑΔΕΣ) το σαλόνι όλων των χωριανών

Ο πρόεδρος του χωριού κ. Δάσκαλος Φρίξος, ο π. Γενικός Γραμματέας κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, ο Γιατρός κ. Φούσας Στέφανος, ο μεταπτυχιακός ερευνητής κ. Σταύρου Σταύρος, και άλλοι συγχωριανοί για τις γιορτές του Δεκαπενταυγούστου.