.

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Περιφέρεια Ηπείρου: Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Στη  συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Ιουλίου,  η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την υλοποίηση έργων πολιτισμού και υποδομών.
Επίσης, γνωμοδότησε επί Μ.Π.Ε. για έργα στο σύνολο της Ηπείρου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τα εξής έργα:
Ø  «Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας» προϋπολογισμού 23.000 ευρώ (μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου, του ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ι.Μ. Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης)
Ø  «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας» προϋπολογισμού 92.552 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ι.Μ. Ιωαννίνων)
Ø  «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ι.Μ. Ιωαννίνων)
Ø  «Σωστικές εργασίες των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της Ι.Μ. Άρτας)Ø  «Γεωλογική αναγνώριση δύο γεωλογικών γεωτρήσεων στο Τ..Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Σουλίου)
Ø  «Προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ» προϋπολογισμού 25.000 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, του ΥΠΠΟ/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της Ι.Μ. Άρτας)
Ø  «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Λαγκάδας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 17.238,48 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας).
Ø  «Προμήθεια υδραυλικών υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου PE για την αντικατάσταση εξωτερικού και τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 22.320 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου).
Ø  «Προμήθεια υλικών μέσης τάσης και ομαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής» προϋπολογισμού 19.344 ευρώ (μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής).
Επίσης, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:
Ø  "Αποπεράτωση λαογραφικού μουσείου Ελαφότοπου, προϋπολογισμού 39.000 ευρώ (Μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας και Δήμου Ζαγορίου).
Ø  «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491 MW, στο ρέμα «Σαλτσίρεμα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας».
Ø  «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση της δυναμικότητας από 10.590 πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί στο αγροτεμάχιο αρ. 461, διανομής αγροκτήματος Κάτω Λαψίστας του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων».
Ø  «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ» του Δ. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων».
Ø  «Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ», του Δήμου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων»
Ø  «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» του Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων»
Ø  «Υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», Όρμου Πωγωνίτσας, Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας»
Ø  «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Αμπελιάς του Δήμου Ιωαννιτών».
Ø  «Συντήρηση- βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι- όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
Ø  «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων ορνίθων, δυναμικότητας 14.250 ορνίθων (ήτοι πατρογονικά 95 ΙΖ, στη   «Κούφαλος»,της Τ.Κ. Διχομοιρίου, του Δ. Καραϊσκάκη του Δ. Καραϊσκάκη / Π.Ε. Άρτας.


ΠΗΓΗ: www.php.gov