.

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30-5-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ  30-5-2017 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6/30-5-2017] ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  90.
2. Έγκριση 2ης κατανομής ΣΑΤΑ  έτους 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  91.
3α.  Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 - Περιφέρειας Ηπείρου, για την προμήθεια κουφωμάτων Αρρεναγωγείου Βήσσανης – αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017-Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. 217/2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  92.
3β. Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530  - Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση της Οικοκυρικής Σχολής Τ.Κ. Βασιλικού.» – αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  93. 
3γ.  Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530  - Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Κτισμάτων και Νεοχωρίου Δήμου Πωγωνίου.» – αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  94.
4. Αποδοχή – Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. , για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 – Αδυναμία εκτέλεσής τους με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ  95.
5. Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  96.
6α. Έγκριση Σύνταξης έκθεσης για την εκτέλεση προϋπολογισμού: 4ου Τριμήνου 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  97. 
   6β. Έγκριση Σύνταξης έκθεσης για την εκτέλεση προϋπολογισμού: 1ου Τριμήνου 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  98.
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη δαπάνη επέκτασης ΦΟΠ, με 2 στύλους στην  Τ.Κ. Κρυονερίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  99.
8. Έγκριση παράτασης συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  100.
9. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  [Τζαβέλας Βασιλ. – Μίνι Μάρκετ – Τ.Κ. Καλπακίου].  ΑΠΟΦΑΣΗ  101.
10. Επί αιτήσεως Τσάτση Κυρ. Τ.Κ. Άνω Ραβενίων, για τη διαγραφή τελών ύδρευσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  102.
11. Επί αιτήσεως Τσουμάνη Παρασκ. Τ.Κ. Δολιανών, για υδροδότηση κτήματος εκτός οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  103. 
12. Ρύθμιση τρόπου χρήσης και διάθεσης Δημοτικών βοσκοτόπων για το 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  104.
13. Ορισμός υπευθύνων, από την πλευρά του Δήμου, για τη διάθεση καυσοξύλων ατομικών αναγκών στους μόνιμους κατοίκους για την περίοδο 2017 – 2018.
ΑΠΟΦΑΣΗ  105.
14. Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα [Τελικός – Τακτοποιητικός] του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κερασόβου – Περιστερίου».
ΑΠΟΦΑΣΗ  106.
15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών αναλύσεων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Πωγωνίου, για το έτος 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ  107.
16. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης. ΑΠΟΦΑΣΗ  108.
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Αποδοχή της ένταξης της πράξης: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5004292, ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΗΠΕΙΡΟΣ  2014-2020, με 61.182.10 Ευρώ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  109.
2. Αποδοχή της ένταξης  της Πράξης στο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – Άξονας προτ. 1 – Μέτρο 2, με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 270.000 Ευρώ [70.000,00 Ευρώ ιδία συμμετοχή – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύμφωνη γνώμη – υπογραφή συμφώνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  110. 
3. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση χώρου Ειρηνοδικείου Δελβινακίου στο Δήμο Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  111. 
4. Δημοπράτηση έκτασης Αιολικού Πάρκου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  112.
5.      Επικυροποίηση μελετών και έγκριση συνοπτικών λογ/σμων. ΑΠΟΦΑΣΗ  113.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ