.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Παρασκευή 30 Ιουνίου, ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο-ΚΑΛΠΑΚΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852 / 2010 για έκτακτη* σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω καταληκτικής ημερομηνίας έργων ΣΑΕ 055 και συγκεκριμένα στο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄βαθμού της Χώρας»2003ΣΕ05500005) σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή & ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο-ΚΑΛΠΑΚΙ με θέματα συζήτησης:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Συλλογή διαρρέουσας ποσότητας ύδατος
υδρομάστευσης Βασιλικού» προϋπολογισμού 7.200,00€ από ΣΑΕ 055 έτους 2015.
2. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Περίφραξη υδρομάστευσης Μερόπης»
προϋπολογισμού 5.400,00€ από θεομηνίες από ΣΑΕ 055 έτους 2015.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ