.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: θέματα που συζητήθηκαν στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27-6-2017

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  κατεπείγουσα συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  27-6-2017 [Πρακτικό Νο 8/27-6-2017]

ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 5ης &  6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 118.
2. Έγκριση  Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  καλοκαιριού  2017-ψήφιση πιστώσεων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  119.
3. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων – ψήφιση πίστωσης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  120.
4. Επί αιτήσεως ΕΛ. ΤΕΧ.  ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. για άδεια εγκατάστασης ανεμομετρικού  ιστού στον  Κασιδιάρη.  ΑΠΟΦΑΣΗ  121.
5. Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια σωλήνων για  την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης
Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  122. 
6. Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια σωλήνων για  την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  Αντλιοστασίου Μονής Σωσίνου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  123.
7.  Έγκριση υδροδότησης αγρού εκτός οικισμού στην Τ.Κ. Δολιανών. ΑΠΟΦΑΣΗ 124.
8. Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης στην Τ.Κ. Καστάνιανης. ΑΠΟΦΑΣΗ 125.
9.      Έγκριση απολογισμού 2016 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  126.
10. Περί καταπάτησης Δημοτικής έκτασης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Β. Βασιλείου & Χ. Σίδέρη στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου.  ΑΝΑΒΟΛΗ.
11.Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  127.
12α. Αποδοχή επιχορήγησης  ΣΑΕΠ 530  Περιφέρειας Ηπείρου, για τη εκτέλεση του έργου: «Αλλαγή Στέγης Πνευματικού Κέντρου Δελβινακίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  128.
12β. Αποδοχή επιχορήγησης  ΣΑΕΠ 530  Περιφέρειας Ηπείρου, για τη εκτέλεση του έργου: «Συν/ση - καθαρ/τα υδρομάστευσης Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας. ΑΠΟΦΑΣΗ  129.
13. Χορήγηση άδειας εμπορίας πόσιμου ύδατος.  ΑΝΑΒΟΛΗ.
14. Επιβολή προστίμων στην Εταιρεία: «Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  130.
ΕΚΤΑΚΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση τροποποίησης δασοτεχνικής μελέτης  Τ.Κ. Μαυρονόρους  [για ατομικές ανάγκες] ΑΠΟΦΑΣΗ  131.
2. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  132.
3. Εκδήλωση για τον πειθαρχικό ουλαμό Καλπακίου στη θέση «Γοριτσάκι» ΑΠΟΦΑΣΗ 133.                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ