.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, ώρα 13:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα Καλπακίου την 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα
& ώρα 13.00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ
Α΄87) ήτοι:
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1. Έγκριση απολογισμών – ισολογισμών έτους 2015 και 2016 του κληροδοτήματος
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ» Τ.Κ. Λάβδανης.
2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΕΤΣΟΥ»Τ.Κ. Λάβδανης.
3. « Έγκριση του υπ΄αρ. 3/6-5-2017 πρακτικού του Τ.Σ. Βήσσανης σχετικά με την επιλογή των δικαιούχων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυση σε φτωχούς για το έτος 2016 από το Κληροδότημα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΛΑΡΙΔΗ»- ψήφιση πιστώσεων-ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις».
4. «Έγκριση του υπ΄αρ. 3/6-5-2017 πρακτικού του Τ.Σ. Βήσσανης σχετικά με την επιλογή των δικαιούχων για τη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για προικοδότηση άπορης κόρης από το Κληροδότημα ΛΟΥΚΑ ΚΟΝΤΗ - ψήφιση πιστώσεων- ανάληψη χρημάτων για υποχρεώσεις.
5. Περί έγκρισης πρακτικού του τοπικού συμβουλίου Δελβινακίου ως προς το θέμα της ανάθεσης σε λογιστή για υποχρεώσεις του κληροδοτήματος «ΔΩΡΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΛΛΑ »Τ.Κ. Δελβινακίου .»
6. Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων συστάδας 5β του δημοτικού δάσους Βασιλικού.
7. Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων τμήματος 8 του
δημοτικού δάσους Βασιλικού.
8. Κατακύρωση ή μη δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων συστάδας 1α του δημοτικού δάσους Αργυροχωρίου.
9. Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση οδών Δήμου Πωγωνίου – Υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου» και διάθεση πίστωσης.
10. Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση οδού προς εξωκκλήσι Αγ. Αναργύρων (υποέργο ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014 ΕΠ 53000003) στην Τ.Κ. Κουκλιών» και διάθεση πίστωσης.
11. Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση οδών Τ.Κ. Κάτω Μερόπης , Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού» και διάθεση πίστωσης.
12. Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δελβινακίου - ΣΑΤΑ» και διάθεση πίστωσης.
13. Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με εξώδικη δήλωση του κ. Παντελή Τόμου.»
14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου.
15. Ψήφιση διάθεσης αναγκαίων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017 του Δήμου Πωγωνίου.
16. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Διαμορφώσεις – κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Δελβινακίου» προϋπολογισμού 7.200,00€.
17. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Άνω Καλαμά» προϋπολογισμού 7.200,00€.
18. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πωγωνιανής» προϋπολογισμού 7.200,00€.
19. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου» προϋπολογισμού 7.200,00€.
20. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Συντήρηση κοινοτικών δρόμων Δ.Ε. Καλπακίου» προϋπολογισμού 7.200,00€.
21. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Καλπακίου» προϋπολογισμού 5.200,00€.
22. Ανάθεση εκτέλεσης & ψήφιση δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση δρόμου Τ.Κ. Λίμνης» προϋπολογισμού 7.000,00€.
* Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ