.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 24-4-2017

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική
συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  24-4-2017 [Πρακτικό Νο 5/24-4-2017]
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1α.  Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» για το υποέργο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία της Τ.Κ. Κακκολάκου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  71
1β. Aποδοχή επιχορήγησης ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)» για το υποέργο: «Διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση δρόμου Τ.Κ. Λίμνης Δήμου  Πωγωνίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  72
2. Επιχορήγηση Συλλόγου Πολυφωνικού Τραγουδιού Πωγωνίου - Ψήφιση πίστωσης – Παραχώρηση γραφείου στο Δημοτικό κτίριο του Παλααιού Δημαρχείου στο Καλπάκι, για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  73
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Κερασόβου – Περιστερίου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  74
4. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου, για την υλοποίηση του  έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Τ.Κ. Παρακαλάμου» ΑΠΟΦΑΣΗ 75 
5. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου [Σ.Τ.Ο.] Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πωγωνίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  76 
6. Έγκριση εκμίσθωσης λημμάτων υλοτομιών των συστάδων: α. 5β & τμήμα 8 Δημοτικού Δάσους Βασιλικού. β. 1α Δημοτικού Δάσους Αργυροχωρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  77 
7. Έγκριση λύσης σύμβασης καφενείου – ξενώνα Καστάνιανης και νέα δημοπράτησή του. ΑΠΟΦΑΣΗ  78 
8. Επί αιτήσεων για σύνδεση ύδρευσης  εκτός οικισμού, από το εσωτερικό δίκτυο. ΑΠΟΦΑΣΗ  79 
9. Έγκριση απολογισμού 2016 & προϋπολογισμού 2017 Τ.Ο.Ε.Β. Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  80 
10. Έγκριση απολογισμού 2016 & προϋπολογισμού 2017  Τ.Ο.Ε.Β.  Κουκλιών – Μαζαρακίου. ΑΠΟΦΑΣΗ  81 
11. Χαρακτηρισμός Τ.Κ. Περιστερίου ως Μαρτυρικού χωριού. ΑΠΟΦΑΣΗ  82
12. Υποβολή εκ’ νέου αντιρρήσεων προς το ΣΥΑΔΧ κατά του περιεχομένου της ανάρτησης δασικών χαρτών που αφορούν ιδιοκτησίες κατοίκων των Τ.Κ. Γεροπλατάνου & Μαυροβουνίου που προορίζονται για τη δημιουργία εκουσίου αναδασμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  83 
13. Τροποποίηση ορίων οικισμών Τ.Κ. Βροντισμένης & Καλπακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  84
14. Επικαιροποίηση των μελετών: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Λιμπούσδας – Βελτίωση Αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Άνω Καλαμά. ΑΠΟΦΑΣΗ  85 
15. Περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ  86
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  87
2. Επί αιτήσεως ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.  ΑΠΟΦΑΣΗ  88 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ