Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21-3-2017

Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  21-3-2017 [Πρακτικό Νο 4/21-3-2017]
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  57
2. Αποδοχή επιχ/σης ΣΑΕΠ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  58 
3. Έγκριση μελέτης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση οδών  Τ.Κ. Κάτω Μερόπης – Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη – εντός οικισμού.  ΑΠΟΦΑΣΗ  59
4. Έγκριση νέας τοπογραφικής μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικής αποτύπωσης έκτασης στη θέση Αγ. Γεώργιος στην Τ.Κ. Δολιανών.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  60
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  61
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργαστήρι ψηφιδωτών Γ. & Ν. Κολέφα.  ΑΠΟΦΑΣΗ  62 
7. Υποβολή πρότασης στο  Πρόγραμμα Net Meterring – Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό με φωτοβολταϊκό σύστημα για ιδία χρήση.  ΑΠΟΦΑΣΗ  63 
8. Συμμετοχή στην υποβολή πρότασης στην πρόσκληση  «FAST TRACK INTEGRATION INTO THE LABOUR MARKET FOR THIRD COUNTRY NATIONALS TARGETING EXCLUSIVELV ASYLUM SEEKERS, REFUGEES AND THEIR FAMILY MEMBERS που αφορά δράσεις σε σχέση με τους πρόσφυγεςΑΠΟΦΑΣΗ  64
9. Έγκριση τροποποίησης μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου Δ.Ε. Άνω Καλαμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  65 
10. Σύναψη συμβολαίων ακινήτων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  66 
11. Επιχορήγηση Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Βροντισμένης.  ΑΠΟΦ.  67
12. Έγκριση ανανέωσης συμφωνητικού εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μαζαρακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ 68 
13. Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή οικογενειακού τάφου τιμωμένου προσώπου, στο κοιμητήριο Τ.Κ. Κρυονερίου. [Οριστική απόφαση – συνέχεια της Αποφ. Δ.Σ. 277/2013.  ΑΠΟΦΑΣΗ  69
EKTAKTA  ΘΕΜΑΤΑ
1. Αίτημα για τον ορισμό Τοπικού Αστυνόμου στο Δήμο Πωγωνίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 70
               
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΚΟΓΚΟΣ