.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Πωγωνίου: Θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26-1-2017

Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  26-1-2017 [Πρακτικό Νο 1/26-1-2017] αριθμός  αποφάσεων  και  περίληψη τους.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. 1η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου, έτους 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ 1
2. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ 2
3. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου,  για το έτος 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  3
4. Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  4
5. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.  ΑΠΟΦΑΣΗ  5
6. ΕΓKΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  6
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας»  ΑΠΟΦΑΣΗ  7
8. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής δημοτικών συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2017. [4412/16].  ΑΠΟΦΑΣΗ  8
9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή της παρ.4  του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984  ΑΠΟΦΑΣΗ  9
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση βρύσης  στην είσοδο οικισμού της Τ.Κ. Παλαιοπύργου». ΑΠΟΦΑΣΗ  10
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις Κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Λάβδανης»  ΑΠΟΦΑΣΗ  11
12. Έγκριση πρακτικού προστασίας δημοτικής περιουσίας σχετικά με την καταγγελία της εκπροσώπου της  Τ.Κ. Γεροπλατάνου, περί καταπάτησης Δημοτικής έκτασης. ΑΠΟΦΑΣΗ  12
13. Κατανομή επιχ/σης  ΥΠ.ΕΣ. σε σχολικές επιτροπές. ΑΠΟΦΑΣΗ  13
14. Διαγραφή κλήσης τροχαίας, η οποία αφορά το Δήμο Ιωαννιτών. ΑΠΟΦΑΣΗ  14
15. Λύση σύμβασης και έγκριση δημοπράτησης αγρού στην Τ.Κ. Βροντισμένης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  15 
16. Λύση σύμβασης και έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού ξενώνα στην Τ.Κ. Δελβινακίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  16 
17. Λύση σύμβασης και έγκριση δημοπράτησης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κρυονερίου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  17
18. Έγκριση ανανέωσης συμφωνητικού εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Κοσμά.  ΑΠΟΦΑΣΗ  18 
19. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου. ΑΠΟΦΑΣΗ  19
20. Παραχώρηση  δημοτικής έκτασης στον κάμπο της Τ.Κ. Ορεινού – Ξηρόβαλτου στην Μ.Κ.Ο  «Η Κιβωτός του Κόσμου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  20
                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ