Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Οι αλλαγές στο Λύκειο και τις Πανελλαδικές

Εισαγωγή στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ με βάση την απόδοση των υποψηφίων σε δύο ή τρία μαθήματα «ειδικότητας» και σε ένα ή δύο ακόμα κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει το πόρισμα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που κατατίθεται την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής» στο πόρισμα αυτό συνδέονται όλα τα έως τώρα πορίσματα για τα θέματα και περιλαμβάνονται αλλαγές σε ορίζοντα τριετίας.
Αναλυτικά στο πόρισμα του ΙΕΠ:
Συνδέονται η γενική και η τεχνική εκπαίδευση, καθώς ως την Α΄Λυκείου τα μαθήματα θα είναι κοινά και θα απευθύνονται και στις δύο κατευθύνσεις. Έτσι οι μαθητές θα έχουν μια γενική κοινή μόρφωση και από τη Β΄ Λυκείου θα κάνουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές και θα κατευθύνονται στην τεχνική εκπαίδευση ή θα παραμένουν στη γενική με στόχο να ανώτατα ιδρύματα.


Η Α΄ Λυκείου εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία γίνεται 11ετής, ενώ μελετάται να γίνει υποχρεωτική και μια ακόμη τάξη νηπιαγωγείου.
Η πρόταση του πορίσματος υπό τον καθηγητή κ. Α. Λιάκο σχετικά με το τετραετές Γυμνάσιο, ενώ πολιτικά υιοθετείται, χωροταξικά δεν προχωράει, καθώς θεωρείται δύσκολη και δαπανηρή η μετατροπή της βαθμίδας σε πανελλαδικό επίπεδο. Το Γυμνάσιο παραμένει τριετές, αλλά ουσιαστικά τον ρόλο γέφυρας αποκτά η Α΄ Λυκείου, η οποία παιδαγωγικά και επιστημονικά συνδέεται πιο πολύ με τα τρία προηγούμενα χρόνια της ζωής ενός μαθητής.
Σχετικά με το νέο απολυτήριο που θα δίνουν τα σχολεία και στόχος είναι να αποτελεί το εισιτήριο της εισόδου των νέων στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ το πόρισμα αναφέρει:
Τα μονόωρα μαθήματα σε όλο το Λύκειο σταματούν. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται καθημερινά θα είναι δίωρα, ενώ στην Γ΄ Λυκείου η διδασκαλία του κάθε μαθήματος θα γίνεται περισσότερες ώρες.
Στο Λύκειο τα διδασκόμενα μαθήματα θα είναι λιγότερα από σήμερα και αισθητά λιγότερα στη Γ΄ Λυκείου. Η τελευταία τάξη του Λυκείου μετατρέπεται σε τάξη «επιλογής». Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών κατευθύνσεων και «μπουκέτων» μαθημάτων, ανάλογα με το επιστημονικό τους ενδιαφέρον, ενώ θα έχουν και ένα ή δύο μαθήματα κοινά για όλους.
Στο τέλος της Γ΄ Λυκείου θα δίνονται εθνικού τύπου εξετάσεις σε λίγα μαθήματα, στο πρότυπο των παλαιών Δεσμών. Έτσι οι μαθητές της τάξης θα διδάσκονται όλοι ένα ή δύο μαθήματα υποδομής και στη συνέχεια θα επιλέγουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους από ένα «μπουκέτο» τεσσάρων μαθημάτων ειδικότητας, ανάλογα με την επιστημονική κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει.
Τα μαθήματα αυτά θα καθοριστούν σε δεύτερο επίπεδο από την Πολιτεία και τα αρμόδια Ινστιτούτα και όχι από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Η είσοδος στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ θα γίνεται με βάση την επίδοση ενός υποψηφίου σε δύο ή τρία μαθήματα ειδικότητας κι ένα ή δύο μαθήματα κοινά με όλους.
Το απολυτήριο θα λαμβάνεται με βάση τον ενδοσχολικό βαθμό και λιγότερο τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τα οποία όμως μετρούν για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές που τους ενδιαφέρουν.
Η Β΄ Λυκείου θα είναι μια τάξη μεταβατική με στόχο να μπορέσουν οι μαθητές να επιλέξουν την επιστημονική κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει.
Η ενδοσχολική αξιολόγηση και στις δύο τάξεις θα συνεχίσει όπως γίνεται και σήμερα με τεστ τετραμήνων, ενώ θα αναδειχθούν βαθμολογικά οι εργασίες και τα projects.
Δεν προτείνεται η λειτουργία πρώτου προπαρασκευαστικού έτους στα ΑΕΙ.
Η εισαγωγή θα γίνεται σε σχολές των ανώτατων ιδρυμάτων και όχι σε τμήματα, κάτι που κρίνεται λειτουργικά εύκολο.
Δεν υιοθετείται η εισήγηση για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέγουν φοίτηση για την απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου ή Πιστοποιητικού Σπουδών.


ΠΗΓΗ: www.star.gr