Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Δήμος Πωγωνίου: Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της 22-11-2016

Πινάκας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  τακτική συνεδρίαση  του Δ.Σ.  της  22 - 11- 2016 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  14/22-11-2016]

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Επιβολή τελών ύδρευσης έτους 2017.  ΑΝΑΒΟΛΗ
2.  Επιβολή τελών Φωτισμού & καθαριότητας έτους 2017.  ΑΝΑΒΟΛΗ
3.  Επιβολή τελών χρήσεως Δημοτικών εκτάσεων  & κοινόχρηστων χώρων έτους 2017.  ΑΝΑΒΟΛΗ
4.  Επιβολή τελών εμπορίας πόσιμου ύδατος έτους 2017.  ΑΝΑΒΟΛΗ
5.  Επιβολή ΤΑΠ έτους 2017.  ΑΝΑΒΟΛΗ
6.  Επιβολή ετήσιου δικαιώματος βοσκής έτους 2017.  ΑΝΑΒΟΛΗ
7.  Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Πωγωνίου έτ. 2017. ΑΝΑΒΟΛΗ
8.  Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ  246
9.  Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  247
10.        7η κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2016.  ΑΠΟΦΑΣΗ  248
11.        Κατανομή επιχ/σης από ΥΠ.ΕΣ. για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. ΑΠΟΦΑΣΗ  249
12.        Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών – Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ.  ΑΠΟΦΑΣΗ  250
13.        Ενοικίαση νερόμυλου Τ.Κ. Σιταριάς Δήμου Πωγωνίου – έγκριση δημοπράτησης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  251
14.        Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2017.  ΑΠΟΦΑΣΗ  252
15α Έγκριση μελέτης: «Ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση μπάνιων στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Δολιανών.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  253
15β Έγκριση μελέτης: «Αποκατάσταση στέγης στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Δολιανών.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  254
15γ Έγκριση μελέτης: «Πραγματοποίηση επισκευών στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Δολιανών.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  255
15δ Έγκριση μελέτης: «Σύστημα θέρμανσης στο Κέντρο Φιλοξενίας  Προσφύγων Δολιανών.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  256
15ε Έγκριση μελέτης: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Δολιανών.»  ΑΠΟΦΑΣΗ  257  
16.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της τοπογραφικής μελέτης: «Τοπογραφική – αποτύπωση – τροποποίηση ορίου απαλλοτρίωσης Τ.Κ. Κουκλιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  258
17.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής της πολεοδομικής μελέτης: «Τοπογραφική – αποτύπωση – τροποποίηση ορίου απαλλοτρίωσης Τ.Κ. Κουκλιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  259
18.        Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης: «Τοπογραφική – αποτύπωση – τροποποίηση ορίου απαλλοτρίωσης Τ.Κ. Κουκλιών.  ΑΠΟΦΑΣΗ  260
19.        Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – επισκευή αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Παρακαλάμου»  ΑΠΟΦΑΣΗ  261
20.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  262
21.        Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκ/ση οδών Τ.Κ. Μερόπης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  263
22.        Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποκ/ση οδών Τ.Κ. Μερόπης».  ΑΠΟΦΑΣΗ  264
23.        Έγκριση 2ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων και  αντικατάσταση υδρομάστευσης στον οικισμό Ψηλόκαστρου Κοινότητας Λάβδανης.  ΑΠΟΦΑΣΗ  265
24.        Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Καταρράκτη – Τ.Κ. Σιταριάς».  ΑΠΟΦΑΣΗ  266
25.        Έγκριση 1ου Ανακεφ. πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Λάβδανης λόγω θεομηνιών [ΣΑΕ  055].  ΑΠΟΦΑΣΗ  267
26.        Σύσταση Επιτροπών Παραλαβής  Έργων.  ΑΠΟΦΑΣΗ  268
27.        Επί αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Βήσσανης.ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης  «Υγεία για όλους»  ΑΠΟΦΑΣΗ  269
2.  Δωρεάν παραχώρηση πολυθέσιου αυτοκινήτου.  ΑΠΟΦΑΣΗ  270
3.  Προέγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων αγροκτημάτων Δ.Ε. Καλπακίου».  ΑΠΟΦΑΣΗ  271. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΑΤΣΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ