Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανάδοχοι έργων για θρησκευτικά μνημεία, αποκαταστάσεις ζημιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Αποφάσεις για έργα συντήρησης- αποκατάστασης εκκλησιαστικών μνημείων, οδικών υποδομών καθώς και για υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.
Αναλυτικά ανάδοχοι αναδείχτηκαν:
Για τα θρησκευτικά μνημεία (με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα)
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελεούσης Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος Λάμπρος Βερλέκης.
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού € 43.810,00 με Φ.Π.Α.. Ανάδοχος Θεοδώρα Ράφτη
«Εργασίες αποκατάσταση στέγης Ι.Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος Νανάκης Γεώργιος.
Για τα οδικά δίκτυα:
«Αποκατάσταση επαρχιακών οδών προς Μηλιά Μετσόβου και προς Λίμνη Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 40.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.
«Αποκατάσταση επαρχιακής Οδού Καστρίτσας – Κατσικάς», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ
Επίσης αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τις παρακάτω προμήθειες:
Είκοσι πέντε (25) ηλεκτρικών ποδηλάτων στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ENVIRONMENTAL PARK – EPA» - Πακέτο Εργασίας 4» προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ (34.959,35 € πλέον ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013   Ανάδοχος Ν. ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε..
«Προμήθεια - εγκατάσταση - συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τρία σχολεία και λαμπτήρων σε δύο σχολεία» προϋπολογισμού 85.000.
Η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε και τη δημοπράτηση των εξής έργων:
Συντήρηση Εθνικής Οδού Καλπάκι - Κακαβιά, προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.
«Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες – Μπάρος», προϋπολογισμού € 90.000,00 με Φ.Π.Α.
Τέλος ενέκρινε τη δημοπράτηση έργου,   προϋπολογισμού € 17.000, για την «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Κακαβιά ιχθυοτροφείου Κόφτρα - Παλιομπούκα».

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr