Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Δήμος Πωγωνίου: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00

Έχοντας  υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου  67  του  Ν. 3852 / 2010 για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  την  Τετάρτη  16  Σεπτεμβρίου  2015   και ώρα  18.00.  
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα διεξαχθεί  στο  Καλπάκι-στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. [παιδικός σταθμός Καλπακίου]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΤΣΙΑΣ


ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Έγκριση σύνταξης έκθεσης  Α΄& Β΄ τριμήνου 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πωγωνίου.
4. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου.
5. Έγκριση τρόπου χρήσης και διάθεσης δημοτικών βοσκοτόπων έτους 2015 – βεβαίωση ζώων που θα εισαχθούν στις Δημοτικές βοσκές.
6. Καθορισμός ορίων οικισμών.
7. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο ένορκων βεβαιώσεων – πιστοποιητικών μη διεκδίκησης για οικόπεδο εντός του οποίου θα ανεγερθεί αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Ρεπετίστας.
8. Περί κλεισίματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης Δημοτικού Γυμναστηρίου Δελβινακίου.
9. Κατανομή επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικές Επιτροπές.
10. Επί αιτήσεως Γραμμόζη Παναγιώτας , για παραχώρηση χρήσης έκτασης Δημοτικών βοσκοτόπων Τ.Κ. Βασιλικού.
11. Επί αιτήματος Μπάγια Δημητρίου κατοίκου Τ.Κ. Δελβινακίου, για την οριοθέτηση – αποκατάσταση κοινόχρηστου δρόμου στο σημείο «Βακούφικο» Τ.Κ. Δελβινακίου.
12. Επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης, για τη διαγραφή ή μείωση τελών ύδρευσης.
13. Επί αιτήσεως  DIGEA
14. Επί αιτήσεων δημοτών και φορέων Δήμου.
15. Ορισμός θέσεων Δημοτικών δασών για καυσοξύλευση κατοίκων για ατομικές τους ανάγκες στις Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου, Ωραιοκάστρου & Κάτω Μερόπης.
16. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Παρακαλάμου.»
17. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη παραδοσιακής μορφής αγοράς Παρακαλάμου [Α΄φάση.]»
18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Πωγωνιανής».
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Δολού».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κτισμάτων».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις και βελτίωση οδικού δικτύου στα Τ.Δ. του Δήμου Δελβινακίου».
22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καλπακίου».
23. Έγκριση 2ης παράτασης της μελέτης με τίτλο: «Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης – επισκευής παλαιού πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Κοσμά.
24. Έγκριση 9ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δ.Ε. Λάβδανης».
25. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. 
26. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού – επίπλων στα πλαίσια του προγράμματος  «LAROUT»
27. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Yλοποίηση του Υποέργου του Δήμου Πωγωνίου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “PILTOUR”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
28. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
29. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA"», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.
30. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών  για την Υλοποίηση Δράσεων ΤΠΕ στο Πλαίσιο του Υποέργου του δήμου Πωγωνίου για την Πράξη “POLYPHONIC SONG: A CHANNEL TO NETWORKING AND DISTINCTION OF COMMON CULTURAL CHARACTERISTICS IN THE AREAS OF POGONI AND GRECIA SALENTINA”», επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκριση σχεδίου τροποποίησης της Σύμβασης.