Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση αποφάσεων της 3ης/26-03-2015 συνεδρίασης της επιτροπής περιβάλλοντος χωρικού σχεδιασμού & ανάπτυξης

Από τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 26-03-2015, λήφθηκαν αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Πρακτικό αριθμ. 03/26-03-2015
Αριθμός Απόφασης-Θέμα
1. Ενέκρινε ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA 2015 που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 5-9/10/2015.
2. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, & του Δήμου Ζαγορίου για το έργο: «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση "Αρκουδόβρυση" Μιτσικελίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
3. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, & του Δήμου Κόνιτσας για το έργο: «Αποκατάσταση οροφής κλειστού γυμναστηρίου Κόνιτσας (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 6.150,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
4. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου & του Πανηπειρωτικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων ( Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για το έργο: «Κατασκευή δαπέδου προπονητηρίου Λιμνοπούλας και επισκευή δώματος αποδυτηρίων (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 16.000,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.


5. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πινάκων μέσης τάσης αντλιοστασίων Α3- Α4 Πριάλας ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής» προϋπολογισμού 24.600 € και ο όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, του Δήμου Πρέβεζας και του ΤΟΕΒ Λάμαρης για το έργο: « Προμήθεια – τοποθετηση σωλήνων άρδευσης», προϋπολογισμού 30.000,00 € και όρισε ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
7. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης για το έργο: «Προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Κερασώνα Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 6.800,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και του Δήμου Ζηρού για το έργο: « Αποκατάσταση – συντήρηση οδού στο Δ.Δ. Κερασούντας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 16.300,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
9. Ενέκρινε ομόφωνα την 1η τροποποίηση της από 01-04-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» του έργου: Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ" με ακρωνύμιο FOODING.
10. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο της Κόνιτσας», προϋπολογισμού 45.000,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
11. Ενέκρινε ομόφωνα τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Κόνιτσας για το έργο: «Επισκευή κεντρικής διώρυγας αρδευτικού έργου πεδιάδας Κόνιτσας», προϋπολογισμού 8.000,00 € και όρισε δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
12. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου ( Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η, α/α 11) : «Τροποποίηση της αρ. 11160/4-11-2010 απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων, που αφορά τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 149,76 KW, εγκατεστημένο στη θέση «Γκαμήλα Φτέρη» της Τ.Κ. Μαρμάρων, Δ. Ιωαννιτών, ως προς την εγκατάσταση στο ίδιο γήπεδο μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 KW». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΒΟΛΤΕΡ Α.Ε.».
13. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και ξεκίνησε η διαδικασία διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 06): «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας, με κωδικό θέσης «Σ.Β. ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ ΠΚ (1404360)», στη θέση Χουλιαράδες, πλησίον οικισμού Αμπελοχωρίου, στο Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
14. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr