Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Ανακοίνωση αποφάσεων της 3ης/29-01-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 29-01-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-01-2015 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3/29-01-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα
84. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ' τρίμηνο έτους 2014 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
85. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού από διακλάδωση προς Θεριακήσι μέχρι Δερβίζιανα», προϋπολογισμού € 82.000,00 με Φ.Π.Α.
86. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», αναδόχου εταιρείας «Δημοσθένη Βήχα και Σία Ο.Ε.», μέχρι την 18-06-2015.
87. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο ΠΓΝΙ», του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», με κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», μέχρι την 10-03-2015.

88. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό Έργο υψηλής ζώνης Κουκλιών», αναδόχου «ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», μέχρι την 20-06-2015.
89. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από κατολίσθηση στο Μύτικα Πρέβεζας», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΚΙΑ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 16-03-2015.
90. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων (κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Τάση, μέχρι την 27-05-2015.
91. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
92. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/19-01-2015 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας-επιμόρφωσης και παραγωγής προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism"», προϋπολογισμού € 60.500,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
93. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης, για την εκτύπωση τουριστικών χαρτών της Περιφέρειας Ηπείρου.
94. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης και κατανομή αυτής, για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας
95. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου: α) στην έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ., που διοργανώνεται στο Τελαβίβ, το χρονικό διάστημα 10-11/02/2015 και β) στην έκθεση GREKLAND PANORAMA, που διοργανώνεται στη Στοκχόλμη, το χρονικό διάστημα 13-15/02/2015.
96. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 15-12-2014, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (απομάκρυνση βράχων-κατολισθήσεις-καθιζήσεις κλ.π.) στο 28ο χλμ της Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης και στην 43η Επαρχιακή οδό Κράψη-Ανατολική, που προκλήθηκαν από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα, βάσει της αριθμ. 133462/5034/15-12-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 39/1716/15-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
97. Έγκριση δαπανών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
98. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Η Ήπειρος του Θεόδωρου Αγγελόπουλου», με πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ιωαννιτών και έγκριση σχετικών δαπανών.
99. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση Δ.Χ. λεωφορείου, για την μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στη Θεσσαλονίκη, την 30-01-2015, με σκοπό την συμμετοχή τους στην 9η Διεθνή έκθεση zootechnia και για στην ημερίδα για «Παραγωγικά χαρακτηριστικά και ποιότητα προϊόντων του Ελληνικού βούβαλου (Bubalus bubalis) σε παραδοσιακές συνθήκες».
100. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 3-2-2015 καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, για τη συζήτηση της από 17-1-2014 έφεσης των Δημητρίου Ε. Βάρδια κλπ. (υπόθεση υπαλλήλων STAGE) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας) και του ΟΑΕΔ.
101. Κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
102. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, και της ειδικής συμβούλου Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 27 έως 29-01-2015, προκειμένου να παραβρεθεί ως κεντρικός ομιλητής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην παρουσίαση της εκδήλωση με θέμα: «Πολιτιστικές Διαδρομές Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
103. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 27 έως 29-01-2015, προκειμένου να παραβρεθεί σε συζήτηση με θέμα: «Πολιτιστικές Διαδρομές» που διοργανώνει το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
104. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή αποζημίωσης μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό σε υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την 34/1465/29-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
105. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
106. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
107. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.
108. Ε.Η.Δ. Έγκριση του προσωρινού πίνακα παρακατάθεσης και δαπάνης για την αποζημίωση ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων της ΣΑΝΑ0198, με αριθμό έργου 2009ΝΑ01980003 και τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι».
109. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2014 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
110. Ε.Η.Δ. Έγκριση επαναδημοπράτησης με νέους όρους, και κατάρτιση της νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού 77.300,00 με ΦΠΑ.
111. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας, της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην Πάτρα, για τη συμμετοχή του στις 02-02-2015 και 03-02-2015 στο TEAM MANAGEMENT MEETING του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
112. Ε.Η.Δ. Δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 24-02-2006 αίτηση ακύρωσης της Αγαθής συζ. Μιχαήλ Φαϊτά, κατά του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και της αριθμ. 20/1990 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων.
113. Ε.Η.Δ. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr