Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Σταύρος Καλογιάννης: Να διερευνηθεί η ένταξη του έργου Ιωάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά στο «πακέτο Γιούνκερ»

Το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στο «πακέτο Γιούνκερ» για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, έφερε στη Βουλή με Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης.
Ειδικότερα, στην Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 5425/588/2014) προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υποδομών, ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει:
«Στην Ευρώπη συζητείται και προετοιμάζεται το νέο «πακέτο Γιούνκερ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 300 δις ευρώ, για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, το οποίο θα ανακοινωθεί πριν τα Χριστούγεννα.
Η κατανομή των προτάσεων για επενδύσεις προβλέπει ποσοστό 29% του προϋπολογισμού για τον τομέα της ενέργειας, 20% για την καινοτομία και ψηφιακή τεχνολογία, 15% για τουρισμό, εκπαίδευση και μικρότερο ποσοστό για άλλους κλάδους.

Οι προτάσεις για χρηματοδότηση ανέρχονται ήδη σε πεντακόσια δις ευρ, ενώ ενδιαφέρον έχει η υποβολή προτάσεων απ’ την Βρετανία, ύψους 63 δις ευρώ, παρ’ όλο ότι η ίδια πιέζει για έξοδό της απ’ την Ένωση! Από τις υπόλοιπες χώρες, πρώτη είναι η Ιταλία με προτάσεις ύψους 81 δις ευρώ, ακολουθεί η Γαλλία με 48 δις ευρώ, η Γερμανία με 28 δις ευρώ.
Προκύπτει σαφώς ότι, οι Ευρωπαίοι έχουν πιστέψει στην αποδοτικότητα του προγράμματος και σπεύδουν για την συμμετοχή τους σε αυτό, ενώ είναι ταχύτατη η σύσταση των σχετικών ταμείων.
Στη χώρα μας υπάρχουν σοβαρά έργα και δράσεις με ωριμότητα, η χρηματοδότηση των οποίων θα μπορούσε να γίνει από το πακέτο Γιούνκερ. Ενδεικτικά αναφέρω δράσεις στον τομέα των ευρυζωνικών υποδομών στο σύνολο των αστικών και αγροτικών περιοχών και έργα υποδομής όπως ο οδικός άξονας Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά, που εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.
Επειδή μέχρι σήμερα έργα, όπως τα προαναφερόμενα, δεν έχουν – δυστυχώς - προταθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία για ένταξη στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2014 – 2020, η έγκριση του οποίου εκκρεμεί,» ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:
• Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από τα Υπουργεία, ώστε να προταθούν έργα για χρηματοδότηση στο νέο πακέτο Γιούνκερ, σε ποιους τομείς αφορούν, και ποιά είναι αυτά;
• Για έργα, όπως ο άξονας Ιωάννινα-Καλπάκι-Κακαβιά, έχει γίνει σχετική προετοιμασία ώστε να ενταχθούν στο «πακέτο», εάν τελικώς δεν χρηματοδοτηθούν από το ΣΕΣ 2014 – 2020;