Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Υπουργείο Παιδείας: Από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για μεταθέσεις

Από την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και το τέλος του Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πάρουν μετάθεση σε σχολείο άλλης περιοχής (ή με αμοιβαία μετάθεση), στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντιστοίχως, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. 
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.