Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ο ΟΓΑ συνδέεται με το Δημοτολόγιο για να χορηγεί «ταχύτερα» τα επιδόματα

Ο ΟΓΑ σύμφωνα με το dikaiologitika.gr θα κάνει αυτόματα διασταυρώσεις για την οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων που δικαιούνται τα οικογενειακά επιδόματα (επίδομα τέκνων, ειδικό επίδομα πολυτέκνων και τριτέκνων) ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα χορήγησης επιδομάτων χωρίς να υπάρχουν παιδιά αλλά και να χορηγούνται ταχύτερα τα επιδόματα.
Ο Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων θέλοντας να βάλει στοπ σε φαινόμενα που μέσω ψευδών δηλώσεων ύπαρξης παιδιών μη δικαιούχοι κάνουν την αίτηση Α21 και λαμβάνουν τα επιδόματα συνδέεται ηλεκτρονικά με το Εθνικό Δημοτολόγιο.
Την πρόσβαση του ΟΓΑ στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ και υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών.
Η πρόσβαση του ΟΓΑ θα γίνεται αποκλειστικά για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων οικογενειακής κατάστασης των αιτούντων χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, με χρήση των πεδίων της βάσης δεδομένων του ΟΠΣΕΔ
Πρόσβαση στα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) θα έχουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες από τον Ο.Γ.Α. για αυτό το σκοπό.

Ο Ο.Γ.Α. θα ενημερώνεται για εκείνους τους Δήμους για τους οποίους δεν παρέχονται διαδικτυακές υπηρεσίες.
Ο κύριος λόγος που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι όταν διαπιστωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι τα δεδομένα ενός Δήμου αποκλίνουν από αυτά του ΟΠΣΕΔ και κατά συνέπεια τυχόν απόκλιση στοιχείων στις προαναφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες θα δημιουργούν ασυμβατότητα στα στοιχεία των πολιτών.
Ο ΟΓΑ υποχρεούται να στέλνει στο Τμήμα του Εθνικού Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών τριμηνιαία αναφορά για το πλήθος των αιτημάτων πρόσβασής του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά του ζητηθεί εντός προθεσμίας δύο ημερών.
Ακόμη σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ντινόπουλο στόχος της σύνδεσης του ΟΓΑ με το δημοτολόγιο είναι η ταχύτερη καταβολή των επιδομάτων και να μειωθεί ο φόρτος για τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

ΠΗΓΗ: www.news247.gr