Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Η Γ΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στο Plegma Cafe-bar, ώρα 20:00

Η Γ΄ Λυκείου Δολιανών διοργανώνει πάρτι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Plegma Cafe-bar, ώρα 20:00.