Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Εκδηλώσεις στο Δελβινάκι την Κυριακή 11 Μαΐου 2014, για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου 100 χρόνια (1914-2014)

Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στο Δελβινάκι, για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου (100 χρόνια 1914-2014).
Τώρα γώνας - παρ τν κδημία το μεγάλου κα ρωϊκο εράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ - συνεχίζεται, μ πρωτοπόρα τ παιδι τς Σ.Φ.Ε.Β.Α. τσι, Μητρόπολή μας ργανώνει κα φέτος στ Δελβινάκι, τν Κυριακή, 11 Μαου 2014, ρχιερατικ Θεία Λειτουργία κα Μνημόσυνο τν πρωταγωνιστν κα τν πεσόντων κατ τν Ατονομιακ γνα το 1914, ποος, τυχς, δν χει δικαιωθ. Θ σς περιμένω λους, στε φωνή μας, «ς φων δάτων πολλν», ν φθάσ μέχρι τν θρόνο το Θεο κα μέχρι τ πέρατα το κόσμου. Σ καιρούς, που «τύραννους, δήμιους διώχνουν ο λαοί», πως λέει να ραο τραγούδι τς ΣΦΕΒΑ, συμμετοχ λων στν παραπάνω κδήλωση εναι περισσότερο π ναγκαία. Θες ν σς χαριτών λους κα ν σς ελογ. «Χριστς νέστηΚα Βόρειος πειρος νέστη»!         


ΑριθΠρωτ.: 27
ν Δελβινακί τ 5 Μαου 2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 172α
ΘΕΜΑ :  Ατονομιακς γώνας Βορ. πείρου - 100 χρόνια (1914-2014)

            γαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

-Α- 
Πέρασαν, λήθεια, κατ (100) λόκληρα χρόνια π τς 17 Φεβρουαρίου 1914, πο κούστηκε δραματικ φων τν Βορειοηπειρωτν πρς τν λεύθερο κόσμο : «Μς ποσπον π τς γκάλας τς μητρός μας λλάδος. Μς ρνονται τν ατοδιοίκησιν ν τ κράτει τ λβανικ. Μς ρνονται κα ατς κόμη τς γγυήσεις, ατινες δύναντο ν περιφρουρήσωσι λυσιτελς τν ζωήν, την θρησκείαν, τν περιουσίαν, τν παρξίν μας τν θνικήν... Τ Πάτριον μν δαφος κεται σήμερον λεία, δυνάμει δίκου κα κύρου βουλήσεως πάντων τν σχυρν τς γς. λλ’ κλόνητον μεινε τ μέτερον δίκαιον, τ δίκαιον το πειρωτικο Λαο, ν ρυθμίσ τ τς δικς του τύχης, διοργανούμενος πολιτικς κα νόπλως, να φρουρήσ τν νεξαρτησίαν ατο.           
ναντίον το παραγράπτου τούτου δικαιώματος κάστου λαο, νίσχυρος εναι, κατ τς ρχς το θείου κα νθρωπίνου   δικαίου, θέλησις τν Μεγάλων Δυνάμεων ν δημιουργήσ πρ τς  λβανίας γκυρον κα σεβαστν τίτλον κυριαρχίας π τς χώρας μν κα ποχρεώσ μς. λευθέρα δη παντς δεσμο, μ δυναμένη δ ν συμβιώσ κα δ π τοιούτους ρους μετ τς λβανίας, κηρύσσει Βόρειος πειρος τν νεξαρτησίαν της κα προσκαλε τος πολίτας  της πως, ποβαλλόμενοι ες πσαν θυσίαν προασπίσωσι τν κεραιότητα το δάφους  κα τς λευθερίας της π πάσης προσβολς».
-Β
Κατ κοιν μολογία, τ κείμενο ατ τ γραψε τότε Μητροπολίτης Βελλς κα Κονίτσης Σπυρίδων Βλάχος, ποος οσιαστικ ταν ψυχ το Βορειοηπειρωτικο γνος. Ατς γώνας τελικ πεκράτησε. Κα πέτυχε ν πογραφ στν Κέρκυρα, στς 17 Μαου 1914, μεταξ τς Διεθνος πιτροπς λέγχου κα τς Κυβερνήσεως τς Ατονόμου Βορείου πείρου, συμφωνία πο ναγνωρίσθηκε κα π τν λβανικ Κυβέρνηση κα π τς ξι Μεγάλες Δυνάμεις «περ παραχωρήσεως ατονόμου συστήματος» στς παρχίες ργυροκάστρου κα Κορυτσς. Ατό, κριβς, εναι τ περίφημο «Πρωτόκολλον τς Κερκύρας», τ ποο, βέβαια, λβανία δν σκοτίστηκε ποτ ν τ φαρμόσ .
-Γ-  
π τότε πέρασαν πολλ χρόνια, μ τος λβανος ν καταπιέζουν φόρητα τος Βορειοηπειρτες. σπου, μετ τ τέλος το Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, νέλαβε δικτατορικ τν διακυβέρνηση τς χώρας κομμουνιστς νβρ Χότζα. ποος, ταν τ 1967 νακήρυξε τν λβανία ς τ πρτο θεϊστικ κράτος στν κόσμο, κανε, κυριολεκτικά, τν βίο βίωτο τν Βορειοηπειρωτν. Ο φυλακς  κα ο ξορίες εχαν γεμίσει π λληνες, πο δν θελαν οτε τν θνικότητά τους, οτε τν ρθόδοξη Πίστη τους ν ρνηθον. κατάσταση εχε γίνει κάτι περισσότερο π τραγική. Εχε γίνει πάνθρωπη κα φοβερή.
-Δ-           
 λλ’ κενες τς τραγικς ρες, Θες στειλε ναν νθρωπο μ γενναία καρδιά. στειλε τν Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς κα Κονίτσης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ. είμνηστος εράρχης μ κηρύγματα, μ γκυκλίους, μ μιλίες κα συλλαλητήρια στν λλάδα κα στν Κρήτη, μ παραστάσεις στ ρμόδια Βήματα τς Ερώπης κα τς μερικς, τόνιζε τι πρεπε ν γίνουν σεβαστ τ νθρώπινα δικαιώματα τν λλήνων τς Βορείου πείρου. βροντερ φων το Δεσπότη συγκίνησε βαθει πολλς καρδις κι’ κανε χιλιάδες μάτια ν δακρύσουν, ταν κουγαν «τ δρμα κα τ κλάμα» τν ποδούλων, πο κενος μετέφερε μ τν φλόγα κα τν παλμ τς ψυχς του. Κα λίγο πρν ναχωρήσ γι τν αωνιότητα (12.12.1994), ετύχησε ν δ κα ν χαρ τν πτώση κα το θεϊστικο καθεσττος κα τν λεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, λλ κα τν πρτο έρα τς λευθερίας πο νέπνεαν ο Βορειοηπειρτες.
-Ε
Τώρα γώνας - παρ τν κδημία το μεγάλου κα ρωϊκο εράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ- συνεχίζεται, μ πρωτοπόρα τ παιδι τς Σ.Φ.Ε.Β.Α. τσι, Μητρόπολή μας ργανώνει κα φέτος στ Δελβινάκι, τν Κυριακή, 11 Μαου 2014, ρχιερατικ Θεία Λειτουργία κα Μνημόσυνο τν πρωταγωνιστν κα τν πεσόντων κατ τν Ατονομιακ γνα το 1914, ποος, τυχς, δν χει δικαιωθ. Θ σς περιμένω λους, στε φωνή μας, «ς φων δάτων πολλν», ν φθάσ μέχρι τν θρόνο το Θεο κα μέχρι τ πέρατα το κόσμου. Σ καιρούς, που «τύραννους, δήμιους διώχνουν ο λαοί», πως λέει να ραο τραγούδι τς ΣΦΕΒΑ, συμμετοχ λων στν παραπάνω κδήλωση εναι περισσότερο π ναγκαία. Θες ν σς χαριτών λους κα ν σς ελογ
«Χριστς νέστη !  
Κα Βόρειος πειρος νέστη»!           
Διάπυρος εχέτης ν Χριστ ναστάντι

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ+
Δρυϊνουπλεως, Πωγωνιανς καί Κοντσης

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ