Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Νέα φορο-ληστεία για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από ακίνητα

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο, νέα φορο-ληστεία περιμένει τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που έχουν έστω κι ένα ευρώ εισόδημα από ενοίκια ή ελευθέριο επάγγελμα.
Θα κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% για το σύνολο του φόρου, δηλαδή και αυτού που προκύπτει από τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και αυτού που προκύπτει από τα ενοίκια ή το ελευθέριο επάγγελμα.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν, ο φόρος είναι ένας και εφόσον αυτός προκύπτει από δύο ή περισσότερες πηγές (δηλαδή, μισθωτές υπηρεσίες εισοδήματα από ακίνητα, ή ελευθέριο επάγγελμα) η προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται επί του συνολικού φόρου. 
Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα «Καθημερινή» εάν οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα ή ελευθέριο επάγγελμα θα καταβάλουν προκαταβολή φόρου, ο οποίος θα προκύψει τόσο από τη φορολόγηση των αποδοχών ή των συντάξεων όσο και από τα ακίνητα ή το ελευθέριο επάγγελμα.
Για παράδειγμα, σε μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ προκύπτει φόρος 2.300 ευρώ (έχει υπολογιστεί έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ).
Επίσης έχει εισοδήματα από ακίνητα τα οποία ανέρχονται σε 12.000 ευρώ ετησίως. 
Ο φόρος για τα ακίνητα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. 
Στο συνολικό φόρο (2.300 + 1.200) των 3.500 ευρώ θα υπολογιστεί και η προκαταβολή φόρου που ανέρχεται στο 55%. 
Δηλαδή ο φορολογούμενος θα πληρώσει το ποσό των 5.425 ευρώ στην εφορία.
Εάν μάλιστα συνυπολογισθεί και η εισφορά αλληλεγγύης (640 ευρώ στα ανωτέρω εισοδήματα), τότε ο φόρος θα ανέλθει στο ποσό των 6.065 ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά ανέρχεται σε 1% στα εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ και σε 2% στα εισοδήματα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.
***
Διευκρινίσεις από  το υπουργείο Οικονομικών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ψηφίστηκε πρόσφατα καταργήθηκαν διατάξεις - που ίσχυαν έως και τη χρήση 2013 -, σύμφωνα με τις οποίες αν το εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα ή ενοίκια υπερέβαινε το ύψος του εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις, τότε από το σύνολο του φόρου προκαταβαλλόταν το 55%.

Προκαταβολή φόρου θα υπολογίζεται πλέον μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και σε καμία περίπτωση σε εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις.