Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Σύμφωνη γνώμη για την Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλεξ. Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Προμήθεια Μετεωρολογικών Σταθμών», του υποέργου «Προμήθεια ψηφιακών ορθοφωτογραφικών και παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους( DTM)» και του υποέργου «Προμήθεια Εξυπηρετητή SERVER» της πράξης «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών – υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας», συνολικού προϋπολογισμού 28.400,27 ευρώ.
Η σχετική απόφαση κοινοποιήθηκε στον Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ Ηπείρου (υπεύθυνος πράξης Σωτήριος Κανδρέλης).