Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Χωρίς την επιβολή προστίμου, η ρύθμιση για την νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτηνοτροφικών μονάδων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, σε Απάντησή του προς τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, μετά από κοινοβουλευτική του παρέμβαση αναφέρει ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτηνοτροφικών μονάδων χωρίς την επιβολή προστίμου.

Με την εφαρμογή του Ν. 4056/2012, με τον οποίο επιχειρήθηκε η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δυσλειτουργιών, ιδίως σε ότι αφορά την διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων στάβλων και μαντριών και την εξέταση των διοικητικών προσφυγών που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Όπως αναφέρει στην Απάντησή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :
«για την επίλυση των εν λόγω δυσλειτουργιών, το Υπουργείο σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτροφών, καθώς επίσης και το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επεξεργάστηκε τις αναγκαίες ρυθμίσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση και να νομιμοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, χωρίς την επιβολή προστίμων, και σύντομα θα υπάρξει η αναγκαία νομοθετική πρωτοβουλία».
Στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αλλά και η νομιμοποίηση των υφισταμένων σταυλικών εγκαταστάσεων με μείωση του κόστους αδειοδότησης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να δοθούν κίνητρα για να ασχοληθούν περισσότεροι και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι με την κτηνοτροφία.