Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Πρώτο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων

Θετικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η πρώτη, επιφανειακή και επιδερμική συζήτηση και αναφορά για την προοπτική εξόρυξης πετρελαίου στην περιοχή των Ιωαννίνων, έγινε χθες το πρωί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Ηπείρου. Η υπόθεση βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και η Επιτροπή κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας.
Η πρόταση του Γ. Παπαδημητρίου να παραπεμφθεί το θέμα για εξονυχιστική συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Επιτροπής που γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης για την έναρξη των ερευνών.

Στην εισήγησή της η Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Τατ. Καλογιάννη υποστήριξε πως πρόκειται για ένα εθνικής σημασίας ζήτημα διαχείρισης φυσικού πλούτου.  Σημείωσε δε, ότι κάθε επένδυση τέτοιου μεγέθους εκτός του ότι προσδίδει υπεραξία στην περιφέρειά μας ως ευνοϊκό περιβάλλον υποδοχής και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιφυλάσσει νέες θέσεις εργασίας, και αύξηση του παραγόμενου πλούτου, με όλες τις θετικές συνέργειες που έπονται. Και κατέληξε λέγοντας, ότι εκπτώσεις στην διαφύλαξη αλλά και στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής δεν προβλέπονται. Με τον τρόπο αυτό απάντησε εμμέσως στον κ. Παπαδημητρίου ο οποίος στη δική του τοποθέτηση υποστήριξε πως ακόμη και στο επίπεδο της έρευνας, κρίνεται πιθανή η επίπτωση και η βλάβη του εδάφους και η αλλαγή στη γεωμορφολογία των περιοχών. Ακόμη, ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε, ότι η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει, ότι η αύξηση της συχνότητας των σεισμικών δονήσεων στις δυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ κατά 20% τον περασμένο αιώνα, οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Η κα Καλογιάννη ανταπάντησε, ότι στο επίπεδο των ερευνών δεν προβλέπονται τέτοιου είδους γεωτρήσεις, ενώ για κάθε ξεχωριστό έργο που πρόκειται να γίνει στην πορεία, θα υπάρχει και ξεχωριστή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Την έκπληξή του για τις ενστάσεις της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο» για την Ήπειρο εξέφρασε ο Μ. Χατζηεφραιμίδης.
«Για την αιολική ενέργεια αντιδρούμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος για τα πτηνά, γα την εκμετάλλευση του υπόγειου φυσικού πλούτου επίσης αντιδρούμε για άλλους λόγους, με τον τρόπο αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε σε αυτή τη χώρα», τόνισε.
Τα υπόλοιπα θέματα
Θετική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα:
Ενέκρινε τη σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΦΟΔΣΑ Καρβουναρίου, Ν. Θεσπρωτίας, για την υλοποίηση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου». Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα υποέργα «Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου, Ν.Θεσπρωτίας)» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ και «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου» προϋπολογισμού 165.000 ευρώ.
Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές Καλαμά» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0.995 KW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 357 στην κτηματική περιοχή αναδασμού 2006 της Τ. Κ. Ξηρολόφου, Δ. Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Γ. ΚΑΙ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.».
Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 20.000 πτηνών κρεατοπαραγωγής», η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Γομάρες» της Τ.Κ. Ανέζας, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κα Βασιλική Κατσίμπρα.
Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευήκαι λειτουργία του έργου «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 16500 πτηνών πάχυνσης ήτοι 66 ισοδύναμα, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Λειβαδιά» της Τ.Κ. Καλπακίου, Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρεια Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Απόστολος Αρβανίτης .
Εκτός ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας και το Δήμο Φιλιατών για τα έργα «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Δ. Δ. Τσαμαντά», προϋπολογισμού 22.300 ευρώ και «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου Τ. K. Κεραμίτσας», προϋπολογισμού 21.105 ευρώ.